FANDOM


Uwaga! po aktualizacji budynek został usunięty
Część zawartości tego artykułu może pochodzić z tej strony


School Commons - miejsce spotkań wikingów uczących się w szkole.

WyglądEdytuj

Był to długi budynek, składający się z dwóch skrzydeł połączonych zdobionym wejściem. Miała trzy piętra z licznymi okienkami oraz czterema tarasami. Dach pokryty był strzechą. Nad wejściem znajdował się napis "School Commons". Nie wiadomo, jak miejsce to wyglądało wewnątrz, gdyż nie dało się do niego wejść.